Rusmidler og tobakk

Terrengsykkelcampforholder seg til regler og lover satt av norske myndigheter. Narkotika, alkohol og tobakk er forbudt. Ved overtredelse sendes deltakeren hjem umiddelbart uten økonomisk refusjon.

 

Sikkerhet

En gjennomgang av sikkerhetsregler vil foregå på campens første dag. Sikkerhet er alltid høyeste prioritet og vi er svært nøye på at deltakerne følger våre sikkerhetsregler. 

 

Hærverk

Alt hærverk må erstattes.

 

Forsikring og ansvar

Deltaker er selv ansvarlig for eventuelle forsikringer. Alle deltakere må bruke hjelm. Annet beskyttelsesutstyr er frivillig. Instruktørene vil legge til rette for sykling ut i fra nivå og aldri presse deltakere til noe som er utenfor deres ferdighetsnivå. Det er likevel viktig at deltakere selv vurderer terreng, elementer og egenferdighet i forhold til vanskelighetsgrad. Spesielt når de sykler på egenhånd. Fri Flyt og Trysil Bike Arena er ikke ansvarlig for eventuelle uhell eller skader som måtte skje under Terrengsykkel Ungdomscamp. Barn er ofte forsikret gjennom sine foreldre. 

 

Ved påmelding og betaling for Terrengsykkelcamp er du som deltaker og dine foresatte inneforstått med at aktivitetene innebærer en viss risiko. Sikkerhet har alltid høyeste prioritet og vi vil gjøre alt vi kan for å forebygge at ulykker skjer.