Ankomst

Sted: Trysil, Radisson Blu Resort Hotell

Når: søndag 19. Juni 2022
Tidspunkt registrering: kl. 16:00 - 18:00

NB: Hvis noen ankommer senere enn dette må de gi beskjed. Vi spiser middag kl. 1900. Hvis noen ikke rekker serveringen kl 19 søndag kveld, må de ordne middag selv den dagen.

 

Henting

kl. 13 - 17 Fredag 24. juni

Det er selvfølgelig opp til hver enkelt forelder å bestemme når de vil hente barna, men vi legger opp til at det er mulig å hente barna etter lunsj på fredag. Det vil si at mellom kl. 13 - 17 må alle barn være hentet. Vi kan være behjelpelig med å sende barn på bussen dersom det trengs.

 

Vekking

07:30 - 08:00

 

Frokost 

Mandag - fredag
kl. 08.00 - 09.00
I frokostsalen på hotellet.

 

Start aktiviteter
Mandag - fredag formiddag
kl. 09.30

Oppmøte i resepsjonen eller annet hvis det er avtalt med instruktør

 

Lunsj

kl. 12:30 - 13:30

 

Middag

Mandag - torsdag
kl. 18.00 - 19.00
På hotellet