Ankomst

Sted: Trysil, resepsjonen på Radisson Blu Resort Hotell
Når: søndag 23. Juni 2019
Tidspunkt registrering: kl. 16:00 - 18:00

Henting

kl. 13 - 17 Fredag 28. juni

Det er selvfølgelig opp til hver enkelt forelder å bestemme når de vil hente barna, men vi legger opp til at det er mulig å hente barna etter lunsj på fredag. Det vil si at mellom kl. 13 - 17 må alle barn være hentet. Vi kan være behjelpelig med å sende barn på bussen dersom det trengs.

Vekking

07:30 - 08:00

Frokost 

Mandag - fredag
kl. 08.00 - 09.00
I frokostsalen på hotellet.

Start aktiviteter
Mandag - fredag formiddag
kl. 09.30

Oppmøte i resepsjonen eller annet hvis det er avtalt med instruktør

Lunsj

kl. 12:30 - 13:30

Middag

Mandag - torsdag
kl. 18.00 - 19.00
På hotellet